Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczy wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także tych, które samodzielnie zdecydowały się na taki sposób ewidencjonowania. Oznacza to, że do grupy podmiotów zaliczają się zarówno spółki,  jednoosobowe firmy, a także organizacje pozarządowe. Przygotowaniem sprawozdania zajmuje się...