Podatek CIT – na czym polega i kto go opłaca?

CIT, czyli podatek od dochodów osób prawnych dotyczy podmiotów, które podlegają pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Są to m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, a także fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. Zaliczki muszą być opłacane co miesiąc lub co kwartał. Z uwagi na fakt, iż osoby prawne...