Księgowy a doradca podatkowy – jakie są między nimi różnice?

Księgowy i doradca podatkowy to z pozoru dwa podobne do siebie zawody, jednak w praktyce mają ze sobą stosunkowo niewiele wspólnego. W dużym uproszczeniu księgowy prowadzi księgowość, czyli jest odpowiedzialny za prawidłowe (zgodne z obowiązującym prawem) rozliczenie podatków, a także prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji m.in. środków trwałych. Z kolei...