Potrzebujesz pomocy? Zapytaj eksperta! 607 176 507

Split payment 2019 dla podmiotów stosujących odwrócony VAT

Czym jest split payment? Z jakimi konsekwencjami wiąże się w przypadku tych przedsiębiorców, którzy stosują odwrócony VAT?

Czym jest split payment? Jak został odebrany przez przedsiębiorców?

Split payment, znany również pod nazwą mechanizmu podzielonej płatności, został wprowadzony 1 lipca 2018 roku. Jego celem jest rozdzielenie kwoty faktury na wartość netto, która trafia na rachunek firmowy przedsiębiorcy oraz wartość podatku VAT, która jest automatycznie dopisywana do subkonta VAT. Obowiązek założenia i darmowego prowadzenia takiego subkonta spoczywa na banku przedsiębiorcy. Z założenia split payment miał wprowadzić większą przejrzystość do płatności za wykonane usługi i zakupione produkty, a tym samym ułatwić zarządzanie pieniędzmi. W praktyce wielu przedsiębiorców ocenia go negatywnie – jako system, który znacząco ogranicza swobodę w dysponowaniu wartością podatku VAT, którą niejednokrotnie wykorzystywali na pokrycie bieżących zobowiązań i wydatków w firmie.

Biuro rachunkowe Iwona Ligoda | Biuro rachunkowe Lublin, Usługi ksiegowe Lublin, Certyfikowana Księgowa Lublin

Jak wygląda mechanizm podzielonej płatności w przypadku podmiotów z odwróconym VAT?

Split payment wzbudził wiele obaw w przypadku właścicieli firm stosujących odwrócony VAT, między innymi w branży budowlanej. Przedsiębiorcy bali się, że oddzielenie kwoty podatku od towarów i usług od wartości netto faktury może zagrozić płynności finansowej ich firm. Wszystko jednak wskazuje na to, że obawy te nie są uzasadnione. W sytuacji, gdy wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do rozliczania się na zasadzie mechanizmu podzielonej płatności, właściciele firm otrzymujący zapłatę za fakturę będą mogli swobodniej niż dysponować wartością podatku VAT, sięgając po niego na przykład wtedy, gdy będą chcieli uiścić podatek od zakupów. Nowy system ma również ułatwić funkcjonowanie podwykonawcom, którzy nie będą już musieli zwracać się do urzędy skarbowego o zwrot podatku VAT – ich podatek należny zostanie automatycznie pomniejszony o wartość VAT od zakupów. Biuro rachunkowe Lublin może być pomocne przy wyliczeniu kwoty podatku VAT należnego do zapłaty po zakończeniu danego miesiąca księgowego.