Czy da się uciec od podatku VAT?

faktura vat

Osoby prowadzące działalność często zastanawiają się nad tym w jaki sposób można zmniejszyć comiesięczne obciążenia związane z płaceniem podatków. Warto zaznaczyć, że umiejętne planowanie oraz zastosowanie rozwiązań optymalizacyjnych, które zaproponuje nam księgowość jest skutecznym sposobem na uzyskanie sporych oszczędności w tym zakresie. Należy jednak pamiętać o różnicy między legalnym unikaniem opodatkowania a uchylaniem się od opodatkowania, które jest już czynem nielegalnym. Jakie są najpopularniejsze sposoby obniżenia podatku VAT?

Generowanie wysokich kosztów w firmie

Wysokie koszty firmowe zmniejszają podstawę opodatkowania i zazwyczaj pozwalają na odliczenie VAT-u. Z tego względu warto generować ich jak najwięcej, oczywiście w granicach rozsądku. Wydatki muszą łączyć się z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy też upewnić się czy poniesiony koszt, aby na pewno (zgodnie z obowiązującymi przepisami) może zostać zaliczony do kosztów firmowych. Informacje na ten temat można znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu należy za każdym razem przemyśleć zakupy i oczywiście pamiętać o ich udokumentowaniu. Czynni podatnicy VAT podczas robienia zakupów firmowych są w stanie nie tylko obniżyć podstawę opodatkowania, ale jednocześnie obniżyć wysokość podatku VAT do zapłaty.

Prawo do obniżenia VAT od sprzedaży przysługuje przedsiębiorcom, którzy dokonali zakupu związanego z prowadzoną działalnością. Im lepsza księgowość, tym więcej wydatków będziemy mogli zaliczyć do kosztów firmowych, gdyż wielu przedsiębiorców nie wie o tym, że niektóre zakupy kwalifikują się do odliczenia. Należy pamiętać o tym, że każda działalność ma swoje specyficzne wydatki. Oprócz tego istnieje cała grupa wydatków uniwersalnych.

Dodatkowe informacje na temat optymalizacji podatkowej

Największą zaletą wprowadzenia optymalizacji podatkowej jest możliwość pozyskania większej ilości środków finansowych dla swojej firmy. Od podatku VAT odlicza się wszystkie usługi, rzeczy oraz inwestycje w pracowników. Konieczne jest jednak regularne śledzenie zmian prawnych w tym zakresie, bowiem co jakiś czas lista elementów możliwych do odliczenia ulega zmianie. Tym jednak powinna zajmować się księgowość.

Eksport usług poza Unię Europejską

Firmy, które chcą uciec od podatku VAT często nawiązują współpracę z zagranicznymi kontrahentami, spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. eksportem usług. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest w tej sytuacji zagraniczny nabywca, a czynność świadczona przez polskiego usługodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Konieczne jest jednak określenie miejsca świadczenia, o którym mówi ustawa o VAT. Jest ono zależne m.in. od rodzaju świadczonej usługi i samych podmiotów. Świadcząc usługę na rzecz kontrahenta spoza UE obowiązek podatkowy jest przeniesiony na nabywcę. Oznacza to, że polska firma musi udokumentować usługę za pomocą faktury uproszczonej bez naliczonej kwoty VAT należnego. 

Kolejnym przykładem usług, gdzie obowiązek opodatkowania jest przeniesiony na nabywcę są usługi, których miejsce świadczenia jest określone według ich faktycznego wykonania. Może to być np. usługa szkoleniowa świadczona poza Polską. Będzie ona podlegała opodatkowaniu w kraju, w którym faktycznie została wykonana. Warto zaznaczyć, że polska firma ma możliwość odliczenia VAT od wydatków poniesionych za granicą związanych ze świadczeniem usługi. To prawo przysługuje w momencie, gdyby wykonanie usług w Polsce uprawniało do takiego odliczenia.