Jakie zmiany czekają w księgowości w 2023 roku?

kalkulator

Wraz z nadejściem 2023 roku, każde biuro rachunkowe musi przygotować się na kolejne zmiany w księgowości. Z początkiem stycznia wejdą w życie nowe przepisy dotyczące podatków. Warto też zaznaczyć, że część zmian jest jeszcze na etapie analizowania (m.in. te dotyczące profesjonalizacji branży księgowej lub ponownego sklasyfikowania księgowych jako zawodów regulowanych). Co zatem czeka nas w nowym roku?

Polski Ład 3.0. – najważniejsze zmiany od 2023 roku

Polski Ład 3.0. wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku. Ma to związek z dotychczasowym niekompletnym i wadliwym charakterem regulacji, co niesie ze sobą konieczność wprowadzania kolejnych nowelizacji (nawet wstecznych). 7 października 2022 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli właśnie Polski Ład 3.0. Jedną ze zmian jest uchylenie przepisów o “ukrytej dywidendzie”, które miały zacząć obowiązywać właśnie od początku 2023 roku. Zostały one wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 1.0. i miały polegać na wyłączeniu “ukrytej dywidendy” z kosztów uzyskania przychodu.

Biuro rachunkowe musi też przygotować się na wejście w życie zmian w tzw. estońskim CIT. Od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące  opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Ich celem jest doprecyzowanie obowiązujących przepisów, tak aby estoński CIT był bardziej atrakcyjną opcją dla podatników. Ustawodawca wprowadził kilka zmian, z czego jedną z najważniejszych jest uznanie części odpisów amortyzacyjnych, wydatków, odpisów z trwałej utraty wartości za wydatki, które nie są związane z działalnością gospodarczą. Ponadto doprecyzowano warunek wygaśnięcia zobowiązania z racji korekty wstępnej oraz zmodyfikowano warunki dotyczące minimalnego zatrudnienia.

Na jakie zmiany musi jeszcze przygotować się biuro rachunkowe?

Polski Ład 3.0. wprowadza także zmiany dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Wraz z początkiem roku zostanie zlikwidowany obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym zobowiązań lub wierzytelności, które powodują zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z ulgi na złe długi. Od tego momentu nie trzeba już dołączać informacji CIT/WZ do zeznania CIT-8. Oprócz tego biura rachunkowe muszą zapoznać się ze zmianami dotyczącymi podatku od przerzuconych dochodów, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) i Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK).

Zmiany z mocą wsteczną wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 3.0.

Jedna z korzystnych zmian dla podatników w zakresie cen transferowych została wyprowadzona z mocą wsteczną. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 roku zlikwidowano obowiązek dokumentacyjny dotyczący tzw. pośrednich transakcji rajowych. Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące obowiązku dokumentacyjnego nie mogły zostać zrealizowane przez wielu podatników. Kolejną zmianą jest podniesienie progu dokumentacyjnego dla tzw. bezpośrednich transakcji rajowych, czyli realizowanych bezpośrednio z podmiotami pochodzącymi z rajów podatkowych. W przypadku transakcji finansowej próg dokumentacyjny wynosi 2 500 000 zł, zaś w przypadku transakcji innych niż finansowe 500 000 zł.

Biuro rachunkowe musi też przygotować się na zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT). Przede wszystkim złagodzono mechanizm poboru (mechanizm pay&refund). Płatnicy mają więcej czasu na dopełnienie obowiązku notyfikacyjnego oraz mogą skorzystać z wydłużonego terminu obowiązywania oświadczenia pierwotnego WH-OSC. To ostatnie działa z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku.