OFERTA

KPiR

Nasza certyfikowana księgowa Lublin poprowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów Twojej firmy. Na podstawie wpisów w KPiR określi kwoty Twoich zobowiązań podatkowych wobec organów skarbowych. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów jest obowiązkiem ustawowym wszystkich przedsiębiorców prowadzących firmę w formie spółki cywilnej, spółki partnerskiej lub jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli należysz do którejś z tych grup, usługi księgowe Lublin zwalniają Cię z obowiązku zapoznawania się z aktualnymi przepisami Prawa podatkowego (zawartymi w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz wykonywaniem skomplikowanych czynności. Wszelkich rozliczeń, będących podstawą do ustalenia dochodu (lub straty), dokona za Ciebie certyfikowane biuro rachunkowe Lublin.