Księgowy a doradca podatkowy – jakie są między nimi różnice?

liczenie na kalkulatorze

Księgowy i doradca podatkowy to z pozoru dwa podobne do siebie zawody, jednak w praktyce mają ze sobą stosunkowo niewiele wspólnego. W dużym uproszczeniu księgowy prowadzi księgowość, czyli jest odpowiedzialny za prawidłowe (zgodne z obowiązującym prawem) rozliczenie podatków, a także prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji m.in. środków trwałych. Z kolei doradca podatkowy, oprócz wyżej wymienionych czynności, specjalizuje się również w doradzaniu przedsiębiorcom w zakresie obowiązującego prawa podatkowego. Co jeszcze warto wiedzieć o różnicach między zawodem księgowego a doradcy podatkowego?

Zawód doradcy podatkowego – najważniejsze informacje

W jaki sposób zostać doradcą podatkowym? Przede wszystkim trzeba skończyć studia, a następnie zdać egzamin. Kolejnym krokiem jest zdobycie praktyki zawodowej trwającej minimum dwa lata. Warto przypomnieć, że podobnie jak adwokat, doradca podatkowy musi zachować tajemnicę zawodową. Dodatkowo jest uprawniony do wykonywania wszystkich czynności, które wykonuje księgowy. W przeciwieństwie do niego jest jednak uprawniony do reprezentowania klientów (np. przedsiębiorców) nie tylko przed sądami administracyjnymi, ale również przed organami podatkowymi. Kolejne uprawnienia to reprezentowanie klientów w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych w przedsiębiorstwie.

Praca doradcy podatkowego polega m.in. na analizowaniu przepisów podatkowych i bieżącym śledzeniu zmian w prawie dotyczących podatków. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, doradza przedsiębiorcom m.in. w kwestii optymalizacji podatkowej. Dodatkowo podpowiada w jaki sposób można wykorzystać obowiązujące przepisy prawa podatkowego do obniżenia kosztów związanych z płaceniem podatków.

Zawód księgowego – prawidłowo prowadzona księgowość w firmie to podstawa

Zawód księgowego nie jest objęty regulacją. Mogą go wykonywać osoby, które posiadają zdolność prawną, nie są karane (za wybrane przestępstwa) i mają ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). W praktyce wielu księgowych ukończyło studia bezpośrednio lub pośrednio związane z finansami. Podstawowe zadania księgowego to prawidłowe prowadzenie ewidencji, ksiąg rachunkowych i rozliczenie podatków, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo księgowy przeważnie wykonuje deklaracje podatkowe oraz wycenia wartość zarówno aktywów, jak i pasywów.

Prawidłowo prowadzona księgowość w przedsiębiorstwie to również odpowiednie rozliczenie wszystkich faktur. Wybrani księgowi specjalizują się w pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej przyszłym przedsiębiorcom. Taki specjalista może też przygotować dokumenty przed kontrolą organów podatkowych. Warto jednak wiedzieć, że księgowy nie jest objęty (w przeciwieństwie do doradcy podatkowego) tajemnicą zawodową. Ponadto nie może reprezentować swoich klientów przed organami państwowymi.

Księgowy i doradca podatkowy – co jeszcze warto wiedzieć o tych zawodach?

Księgowi przeważnie świadczą swoje usługi w sposób stały, czyli każdego miesiąca prowadzą księgowość. Niektórzy są zatrudnieni na stałe w danym przedsiębiorstwie, natomiast inni świadczą swoje usługi na zasadzie outsourcingu (tak zwana księgowość zewnętrzna). Z kolei doradcy podatkowi w wielu przypadkach świadczą swoje usługi w nieregularny sposób. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się sytuacji spornych lub niejednoznacznych, związanych z podatkami, przedsiębiorcy korzystają z usług takich specjalistów.