Limit wynagrodzenia dla zerowej stawki PIT i nowy próg podatkowy

praca przed biurkiem

Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o PIT. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, pracownicy poniżej 26. roku życia skorzystają ze zwolnienia – nie będą płacić podatku dochodowego. Postulat „Młodzi bez PIT” nie obejmie jednak wszystkich zainteresowanych.

Zerowy PIT dla młodych. Ale nie dla wszystkich
Kto nie skorzysta na nowych przepisach? Przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Rząd motywuje to wykluczenie obawą o szereg nadużyć, na przykład w postaci przepisywania istniejących już firm na dzieci – wyłącznie w celu ograniczenia kosztów prowadzenia biznesu, co odbiłoby się niekorzystnie na wpływach do budżetu. Projekt nie obejmie również osób wykonujących umowę o dzieło. Z ulgi nie skorzystają też osoby, których roczny dochód przekracza ustanowiony limit wynagrodzenia równy pierwszemu progowi podatkowemu – dokładniej kwocie 85,5 tysięcy złotych. Każda nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana na zasadach ogólnych w ramach skali podatkowej. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Biuro rachunkowe Iwona Ligoda | Biuro rachunkowe Lublin, Usługi ksiegowe Lublin, Certyfikowana Księgowa Lublin
Kto zatem skorzysta na nowych przepisach?
Nowelizacja ustawy o PIT na pewno ucieszy pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę czy umowę zlecenie, które nie przekroczyły 26. roku życia, a ich zarobki są mniejsze niż zakładany limit 85,5 tysięcy złotych rocznie. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ma sceptyczny stosunek do nowych przepisów. Problemem jest przede wszystkim wyłączenie młodych przedsiębiorców i osób pracujących na podstawie umowy o dzieło z możliwości skorzystania ze zwolnienia PIT. To z kolei narusza zasady równości wobec prawa i prawa do równego traktowania przez władze publiczne, o których mowa w art. 32 Konstytucji RP. Doradca podatkowy Lublin oferuje swoją pomoc w zakresie rozliczenia podatku dochodowego.