Od 2019 roku organizacje pozarządowe mogą składać formularz CIT-8 tylko elektronicznie

liczenie na kalkulatorze

CIT-8 jest formularzem, do którego składania są zobowiązane wszystkie organizacje pozarządowe. Od tego roku zmieniła się forma przesyłania tego dokumentu – od stycznia możliwe jest przesłanie go do urzędu skarbowego jedynie drogą elektroniczną. Podmioty składające CIT-8 mają czas na złożenie deklaracji do 31 marca 2019 roku.

Kto jest zobowiązany do przesyłania formularza CIT-8?
Deklaracja CIT-8 dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych. W dokumencie musi znaleźć się informacja odnośnie do przychodów i kosztów osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym oraz informacja dotycząca tego, czy organizacje tego typu będą płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Złożony formularz CIT-8 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym (nie ma możliwości potwierdzenia deklaracji poprzez profil zaufany w serwisie ePUAP). Dla osób zarządzających organizacją z sektora NGO oznacza to spore utrudnienie oraz przymus zakupienia urządzenia umożliwiającego złożenie podpisu elektronicznego. Wiąże się to z wydatkiem w wysokości około 300 złotych. Możliwość składania dokumentu drogą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty została zlikwidowana w październiku 2018 roku.

Biuro rachunkowe Iwona Ligoda | Biuro rachunkowe Lublin, Usługi ksiegowe Lublin, Certyfikowana Księgowa Lublin
W jaki sposób można złożyć deklarację CIT-8 drogą internetową?
Ustawodawca umożliwił złożenie formularza CIT-8 poprzez skorzystanie z jednej z poniższych możliwości:

za pośrednictwem portalu e-Deklaracje;
z wykorzystaniem własnego programu księgowego (w przypadku korzystania z takowego);
za pośrednictwem Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).
Wygodnym rozwiązaniem dla organizacji pozarządowej może być skorzystanie z usług księgowego. Biuro rachunkowe Lublin pomoże w przygotowaniu deklaracji, potwierdzeniu jej za pomocą podpisu elektronicznego oraz przesłaniu do właściwego urzędu skarbowego. Inną możliwością jest przygotowanie deklaracji osobiście, a następnie przekazanie jej do biura księgowego, które następnie wyśle je organowi skarbowemu. Każde z tych rozwiązań będzie odpowiednie w sytuacji, gdy organizacja pozarządowa nie dysponuje urządzeniem niezbędnym do złożenia elektronicznego podpisu pod deklaracją CIT-8.