OFERTA

Pełna księgowość

Jeżeli prowadzisz spółkę kapitałową prawa handlowego (spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.) lub spółkę osobową prawa handlowego (komandytową, komandytowo-akcyjną), prawo nakłada na Ciebie obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Chętnie Cię od niego uwolnimy. Nasza certyfikowana księgowa Lublin przygotuje system ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w Twojej firmie.

Poprowadzi księgi rachunkowe, w których znajdzie się dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald obu rodzajów ksiąg oraz wykaz składników aktywów i pasywów. W ten sposób dopełni obowiązku, jaki nakłada na Ciebie Prawo podatkowe w zakresie sporządzania pełnej księgowości – narzędzia służącego do kontroli przepływów pieniężnych w firmie.